Officina riparazione bici
Italia
Bandiera UK
fr sx
fr dx
CITTA'- GALL - 09 - INDIA
Fonte (Source) - Biancofilm -(Gianfranco)
Officina riparazione biciclette in una strada di Mumbai-
(Giugno 2010).

Bicycle repair shop in a street in Mumbai-
(June 2010).